Superbrands Pečať

Pečať s logom Superbrands je medzinárodným uznaním výnimočnosti, ktorú môžu komunikovať len také značky, ktoré porota Brand Council v danom roku pozvala do elitného klubu Superbrands.  Zúčastnené značky smú užívať bez obmedzenia Superbrands pečať vo svojej komunikácii po dobu jedného roka. Najsilnejšie značky po celom svete používajú pečať Superbrands na svojich produktoch,  v tlačených materiáloch, ako sú produktové katalógy,  letáky alebo prezentačné brožúry a  v nespolednom rade online, aby sa takto odlíšili od menej prestížnej konkurencie. V záplave veľkého množstva konkurenčných značiek pečať pomáha spotrebiteľom pri orientácii a identifikácii najlepšej kvality počas nákupu a prispieva k pozitívnemu prijatiu zákazníkom.

Partneri/ Mediálni partneri

Copyright © 2024 Superbrands SK