Martin Horváth

Odborný garant expertnej platformy

Brand Slovensko 2.1

 

Mgr. Martin Horváth (44) | Vyštudoval katedru žurnalistiky FF UK a téme komunikácie zostal verný počas celej svojej kariéry tak vo verejnej ako aj súkromnej sfére, kde pôsobil ako PR a marketingový manažér, riaditeľ, či obchodný riaditeľ. Vlastnil poradenskú firmu Branding Slovakia Consultancy, ktorá sa venovala oblasti strategického manažmentu značiek a jej sloganom bolo “Zaoberáme sa značkami a nevieme robiť logá". Jeho posledným projektom v oblasti Corporate Branding bol vstup švajčiarskej spoločnosti OPTOTUNE SWITZERLAND na Slovenský trh, v oblasti Personal Branding bol jeho klientom harfista Michal Matejčík, pre ktorého v roku 2017 pripravil na pôde Divadla Jána Palárika v rodnej Trnave premiéru multimediálnej show Premeny harfy. V roku 2019 prerušil svoje podnikateľské pôsobenie, bol lektorom a konzultantom Slovak Business Agency, ktorá v SR predstavuje kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Od roku 2019 pracoval pre záujmy Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a venoval sa témam inovácií a nasadzovania inovatívnych riešení v slovenských mestách v rámci agendy Smart Cities. V roku 2019 v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pripravil na Slovensku podujatie Smart Cities Workshop, ktorého ambíciou bolo zmeniť v predovšetkým odbornej verejnosti vnímanie problematiky inteligentných miest a posunúť ho bližšie k štandardom rozvinutých krajín sveta. Drvivú väčšinu profesnej kariéry zasvätil téme komunikácie značky Slovensko, jej štúdiu doma a v zahraničí a je manažérskym veteránom viacerých verejných inštitúcií komunikujúcich tento brand a to naprieč vládami. Jeho posledným významným projektom riadená komunikácia značky budúcej Nemocnice sv. Martina v Martine, ktorá bola komunikačne uvedená na trh prostredníctvom požehnania základného kameňa tejto nemocnice Pápežom Františkom. Aktuálne pôsobí ako expert pre tvorbu SMART stratégie Trnavského samosprávneho kraja a nezávislý konzultant pre rozvoj značiek a je odborným garantom expertnej platformy Brand Slovensko 2.1, ktorá sa zasadzuje o zmenu modelu riadenia reputácie Slovenska vo svete.