Martin Horváth

Consultant
Slovak Business Agency 
 

Mgr. Martin Horváth (41) | Vyštudoval katedru žurnalistiky FF UK a téme komunikácie zostal verný počas celej svojej kariéry tak vo verejnej ako aj súkromnej sfére, kde pôsobil ako PR a marketingový manažér, riaditeľ, či obchodný riaditeľ. Drvivú väčšinu profesnej kariéry zasvätil téme komunikácie značky Slovensko, jej štúdiu doma a v zahraničí a je manažérskym veteránom viacerých verejných inštitúcií komunikujúcich tento brand a to naprieč vládami. Sám seba v rámci témy Nation Branding vníma skôr ako evanjelistu ako experta. Vlastní poradenskú firmu Branding Slovakia Consultancy, ktorá sa venuje oblasti strategického manažmentu značiek a jej sloganom je “Zaoberáme sa značkami a nevieme robiť logá". Jeho posledným projektom v oblasti Corporate Branding bol vstup švajčiarskej spoločnosti OPTOTUNE SWITZERLAND na Slovenský trh, v oblasti Personal Branding je jeho klientom harfista Michal Matejčík, pre ktorého v roku 2017 pripravil na pôde Divadla Jána Palárika v rodnej Trnave premiéru multimediálnej show Premeny harfy. V roku 2019 prerušil svoje podnikateľské pôsobenie a je lektorom a konzultantom Slovak Business Agency, ktorá v SR predstavuje kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP a je rovnako zamestnancom Ministerstva hospodárstva SR.