Martin Horváth

Projektový manažér
Ministerstvo hospodárstva SR
 

Mgr. Martin Horváth (43) | Vyštudoval katedru žurnalistiky FF UK a téme komunikácie zostal verný počas celej svojej kariéry tak vo verejnej ako aj súkromnej sfére, kde pôsobil ako PR a marketingový manažér, riaditeľ, či obchodný riaditeľ. Drvivú väčšinu profesnej kariéry zasvätil téme komunikácie značky Slovensko, jej štúdiu doma a v zahraničí a je manažérskym veteránom viacerých verejných inštitúcií komunikujúcich tento brand a to naprieč vládami. Sám seba v rámci témy Nation Branding vníma skôr ako evanjelistu ako experta. Vlastnil poradenskú firmu Branding Slovakia Consultancy, ktorá sa venovala oblasti strategického manažmentu značiek a jej sloganom bolo “Zaoberáme sa značkami a nevieme robiť logá". Jeho posledným projektom v oblasti Corporate Branding bol vstup švajčiarskej spoločnosti OPTOTUNE SWITZERLAND na Slovenský trh, v oblasti Personal Branding bol jeho klientom harfista Michal Matejčík, pre ktorého v roku 2017 pripravil na pôde Divadla Jána Palárika v rodnej Trnave premiéru multimediálnej show Premeny harfy. V roku 2019 prerušil svoje podnikateľské pôsobenie, bol lektorom a konzultantom Slovak Business Agency, ktorá v SR predstavuje kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Od roku 2019 pracuje pre záujmy Ministerstva hospodárstva SR a venuje sa témam inovácií a nasadzovania inovatívnych riešení v slovenských mestách v rámci agendy Smart Cities. V roku 2019 v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pripravil na Slovensku podujatie Smart Cities Workshop, ktorého ambíciou bolo zmeniť v predovšetkým odbornej verejnosti vnímanie problematiky inteligentných miest a posunúť ho bližšie k štandardom rozvinutých krajín sveta.