COOP Jednota

Alfu  a  omegou  každého  poctivého podnikania  je spokojnosť zákazníka.  V  prípade spoločnosti COOP Jednota  to  znamená predovšetkým  neustále  zvyšovanie  kvality výrobkov  a  služieb.  Že  sa  to  darí,  potvrdzuje aj neustále  rastúci  počet verných  zákazníkov.  Značka je právom hrdá na fakt,  že  už  mnoho  rokov ponúka  najväčší podiel slovenských potravín spomedzi obchodných reťazcov na našom trhu.  Zameriava  sa však  aj  na  spoločenské hodnoty,  o  čom  svedčia programy  humanitárnej pomoci, podpory nemocníc a podobne.

COOP  Jednota  Slovensko od  svojho  vzniku  vytvára  a podporuje celospoločensky uznávané  hodnoty.  V  oblasti  ochrany životného  prostredia  spotrebné družstvo  už  niekoľko  rokov  spolupracuje so  spoločnosťou  ENVI-PAK,  a.s.,  a  je oprávnené používať symbol Zelený bod na obaloch výrobkov vlastnej značky. Ochranu životného prostredia jednotlivé regionálne COOP  Jednoty  podporujú  aj  investíciami do  nových  technologických  a  energeticky úsporných zariadení vo svojich predajniach.

Stiahnuť článok Webová stránka