Starmedia

STARMEDIA Co. vie presne identifikuje cieľové skupiny, ich insighty a využíva ich pre vytvorenie účinných komunikačných konceptov, ktoré dokáže realizovať v širšom marketingovom kontexte ďaleko nad rámec plánovania a nákupu médií. S aktuálne najvyššou mierou tvorby a využitia relevantných dát na trhu, zapájaním nových technólogií a vďaka spolutvorbe komunikačných, marketingových a dokonca obchodných cieľov svojich klientov smelo nesie spoluzodpovednosť za dosahované výsledky. Takéto smerovanie mediálnych agentúr považuje STARMEDIA Co. za budúcnosť branže mediálnych agentúr a prioritu pri odmeňovaní, kde základom sú vlastné nápady, schopnosť ich realizácie a efektívna maximalizácia dosahovania stanovených cieľov.

Stiahnuť článok Webová stránka