MetLife

Spoločnosť MetLife má svoje pobočky v takmer 50 krajinách. Vedúce postavenie si dlhodobo udržiava v Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Prostredníctvom svojich pridružených spoločností a pobočiek je jednou z najväčších životných poisťovní na svete. Dlhoročné skúsenosti a bohatú tradíciu, o ktorú sa môže oprieť, využíva na poskytovanie finančnej istoty všetkým ľuďom prostredníctvom životného a úrazového poistenia, dôchodkového zabezpečenia, poistných produktov pre zamestnancov a správy aktív. Na slovenskom trhu si spoločnosť vďaka kvalitným produktom v oblasti poisťovníctva vybudovala trhový podiel takmer 10 %. Môže sa spoľahnúť na silné povedomie o značke, stabilnú históriu a silnú základňu viac ako 660 000 zákazníkov. Vďaka tomu je značka na Slovensku vnímaná ako synonymum finančnej istoty a profesionalizmu. V roku 2017 spoločnosť vstúpila do 22. roku svojho pôsobenia na tunajšom trhu a celé toto obdobie je sprevádzané finančnou istotou, dlhodobými skúsenosťami, profesionálnym prístupom ku klientom, vysokou kvalitou a spektrom poskytovaných služieb a v neposlednej miere aj finančnou disciplínou. Vďaka týmto kvalitám získala firma na Slovensku aj viacero ocenení. Medzi najprestížnejšie patria: niekoľkonásobné ocenenia nezávislého ekonomického týždenníka Trend v súťaži Trend Top, Zlatá minca – ocenenie pre špecifické produkty a v neposlednom rade ocenenie Superbrands 2014, 2016 a 2017.

Stiahnuť článok Webová stránka