VIESSMANN

V roku 1966 boli prvý krát sformulované základné firemné princípy. Boli a sú hlavnými ideami pre náš úspech. Ako reakcia na prebiehajúci proces digitalizácie vo svete, bol v roku 2016 vytvorený nový kódex hodnôt Viessmann. Jasným cieľom je posilniť kreativitu a vlastnú zodpovednosť zamestnancov v podniku tak, aby sa podporilo presadiť dobré idey, ktoré sa v spoločnosti formujú. Hodnoty tvoria zásady pre naše každodenné podnikanie. Ich súčet vytvára charakteristický profil našej značky. Jednotlivo opisujú ducha, atmosféru a bontón, ktoré spoločne tvoria našu firemnú kultúru a z toho vyplývajúce ambície. Hodnoty našej značky sú postavené na troch pilieroch: Spoločne – vzťah s našimi zákazníkmi je založený na férovom partnerstve s cieľom spoločných úspechov. Zodpovedne – zaviazali sme sa k ekonomickej, ekologickej a sociálnej zodpovednosti. Naším cieľom je ochrana klímy a zachovanie prírodných zdrojov. Inovatívne – sme technologickým priekopníkom v našom odvetví a aj v budúcnosti sa budeme podieľať na určovaní smeru technického pokroku.

Stiahnuť článok Webová stránka