ISOVER

Dlhodobou víziou značky ISOVER je byť najspoľahlivejším partnerom a lídrom v oblasti poskytovania udržateľných tepelno a zvukovoizolačných riešení a tvorcom bezpečia a pohody pre užívateľov budov. Široké portfólio výrobkov, jeho neustála inovácia, ale najmä naši ľudia a know-how, spoločnosti umožňujú ponúknuť najlepšie riešenia pre svojich zákazníkov. Základnými hodnotami, na ktorých značka ISOVER stavia svoj úspech sú profesionalita, rešpekt voči ostatným, integrita, lojalita a solidarita. Spoločnosti v skupine sa tiež aktívne podieľajú na ochrane životného prostredia. Vo svojich prevádzkach, bez ohľadu na ich umiestnenie, presadzujú také formy riadenia, ktoré umožnia stanoviť merateľné ciele v oblasti ochrany životného prostredia a stanovené ukazovatele pravidelne vyhodnocovať a kontrolovať.

Stiahnuť článok Webová stránka