Liga proti rakovine

Prioritným záujmom LPR je starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny.Od vzniku LPR v roku 1990 boli všetky plánované a uskutočnené aktivity inovatívne, pretože tu predtým podobná činnosť neexistovala.Veľmi dôležité je aj upriamenie pozornostina psychosociálny program a jeho rozvoj.K vysokohodnotenému úspechu, ktorý sa stal vzorom aj pre iné partnerské Ligy proti rakovine v Európe, patrí zavedenie psychologických služieb do onkologických ústavov a nemocníc na Slovensku.Nakoľko štátna správa zo svojich zdrojov nevyčleňuje zatiaľ na túto dôležitú činnosť, ktorá patrí do komplexnej starostlivosti o pacienta, dostatočné finančné či ľudské zdroje, LPR tento program na Slovensku financuje z vlastných zdrojov.LPR sa považuje v Európe za významného partnera pre riešenie množstva problémov súvisiacich s rakovinou. Dôkazom toho je, že ju povereili predsedníctvom Pracovnej skupiny Európskej asociácie líg proti rakovine pre podporu onkologických pacientov, ktorá sa zaoberá množstvom diskriminačných a ďalších problémov ľudí postihnutých rakovinou.

Stiahnuť článok Webová stránka