Berlitz

Základnými hodnotami, na ktorých spoločnosť Berlitz stavia svoj úspech sú profesionalita a vysoká kvalita lektorov, ako aj rešpekt voči zákazníkom. Cieľom je ponúkať vždy čo najlepšiu zákaznícku podporu, neustále vkladať do svojich produktov inovatívne prvky a tým získavať dôveru zákazníkov a budovať tak vzťah k značke.

Spoločnosť Berlitz je hrdá, že už roky poskytuje svoje služby celosvetovo, v 600 pobočkách v 70 krajinách, a meradlom úspechu sú tisíce spokojných zákazníkov. Výučbu realizujú profesionálni jazykoví lektori, skúsení “native speakers”, ktorí si svoje vedomosti a zručnosti neustále zvyšujú prostredníctvom rôznych seminárov a školení. Spoločnosť si uvedmuje, že v dnešnom rýchlom svete zákazníci vyžadujú najmä kvalitu a flexibilitu, preto sa tomuto trendu Berlitz Bratislava prispôsobila.

Špičkoví zamestnanci a silné know-how umožňujú jazykovej škole Berlitz ponúkať najlepšie služby. Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov je preto kľúčový a spoločnosť im poskytuje rôzne možnosti rastu ako e-learning, workshopy, online kurzy, semináre ako aj interné vzdelávanie.

Stiahnuť článok Webová stránka