D.I.SEVEN

Cieľom spoločnosti je poskytovať len tie najlepšie služby ochrany, zodpovedajúce moderným trendov a poznatkom v oblasti súkromnej bezpečnosti. Pôsobiť metodicky a edukačne v prostredí podniku tak, aby sa ochrana majetku a života stala poslaním všetkých zainteresovaných osôb. S každým obchodným partnerom vytvára D.I.SEVEN rovnocenný vzťah založený na princípoch spoločenskej zodpovednosti a primeraného zisku. Dôvody, prečo si obchodní partneri značku vysoko vážia, sú najmä otvorenosť, zodpovednosť a profesionalita. Záruky poskytované spoločnosťou sú zakotvené v každej jednotlivej obchodnej zmluve. Za činnosť, ktorú vykonáva, ručí v plnom rozsahu. 

Stiahnuť článok Webová stránka