SND

Slovenské národné divadlo, jedna z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií Slovenska, začalo písať svoje dejiny v roku 1920. Stále profesionálne súbory Činohry, Opery a Baletu odvtedy uviedli stovky premiér, ktoré zarezonovali vo svete kultúry doma aj v zahraničí. V roku 2007 sa okrem historickej budovy na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave stala sídlom všetkých troch súborov aj nová budova Slovenského národného divadla. Divadlo vytvára svoj dramaturgický plán s odvážnou ambíciou osloviť náročného diváka, ale ponúkať aj hodnotné tituly pre širokú verejnosť, komédie, paródiu či satiru nevynímajúc, kvalitné diela od antiky cez klasiku až po súčasnosť. Aby hľadisko bolo plné, aby živo reagovalo, prešlo katarziou, premýšľalo, aby sa viedli debaty o tom, čo sa v Národnom hrá. Aby sa oň zaujímali mladí aj tí starší, nech sa pre všetkých ľudí stane miestom oddychu, poznania i zdravého optimizmu.

Webová stránka