Baldovská

Baldovská prírodná minerálna voda je predurčená na každodenné pitie vďaka vyváženej chuti a obsahu minerálnych látok. Značka Baldovská je na slovenskom trhu zastúpená vo všetkých domácich veľkoobchodných ako aj maloobchodných sieťach a tiež aj vo väčšine zahraničných obchodných reťazcov.

Vznik minerálneho prameňa je dlhodobý prírodný proces. Riečna či dažďová voda totiž musí presiaknuť desiatky kilometrov do hlbokých vrstiev zemskej kôry. Preteká pritom cez rôzne horninové vrstvy, ktoré slúžia ako prirodzený filter. V hlbinách sa potom voda prostredníctvom rozličných plynov nasycuje a vytvára podzemný prameň. Takto obohatená vystupuje potom na zemský povrch.

V prípade  baldovských prameňov zrážková voda presakuje pod vnútrokarpatskú paleogénnu výplň Hornádskej kotliny. Tu zostupujúca voda  nadobúda svoje základné minerálne zložky, keď sa za pomoci plynného oxidu uhličitého obohacuje  hydrouhličitanmi vápnika a horčíka. Baldovská prírodná minerálna voda aj vďaka tomu spĺňa svojím minerálnym zložením vysoké očakávania zákazníkov. Má nízky obsah sodíka a obsahuje kalcium a horčík.

Tajomstvo úspechu značky Baldovská je v jej unikátnosti a zároveň sú za ním spoľahliví pracovníci, ktorí minerálnu vodu naplnia a odvezú až ku konečnému spotrebiteľovi. 

 

Stiahnuť článok Webová stránka