Starmedia

Starmedia neponúka svojim klientom iba obyčajné mediálne plánovanie. Agentúra sa dôkladne zaoberá ľudskými emóciami a prostredníctvom synergie správnych médií širi zážitky prepojené so značkami jej klientov. Hoci je Starmedia súčasťou svetovej siete, citlivo  sa prispôsobila potrebám slovenského trhu a požiadavkám klientov.  Vzťah s klietami je založený na vzájomnom porozumení a dôvere, a tento fakt im umožňuje niekoľkonásobne zhodnocovať mediálne investície klientov a prinášať zmysluplné riešenia mediálnych kampaní. Vďaka tomuto špecifickému prístupu získala Starmedia - zážitková agentúra toľko klientov, že by ich mediaplánmi mohla vytapetovať celý Nový most SNP v Bratislave.
 

Stiahnuť článok Webová stránka