ZIPP

Vysoká kvalita a výkonnosť, presné plnenie termínov dodávok, silne dimenzované technické i výrobné kapacity posunuli spoločnosť ZIPP medzi najsilnejšie stavebno-výrobné podniky na domácom trhu. Realizuje optimálne riešenia a poskytuje komplexné služby. ZIPP spája tradičné stavebné metódy výstavby s inovatívnymi technológiami. Vďaka prefabrikovanej konštrukcii vyrobí rôzne prvky. Svojou činnosťou sa zameriava najmä na dodávku a realizáciu stavieb na kľúč, realizáciu inžinierskych stavieb, výrobu a montáž prefabrikovaných konštrukcií účelne dopĺňaných monolitickými alebo oceľovými konštrukciami a realizáciu rekonštrukcií historických a pamiatkovo chránených stavieb. 
 

Stiahnuť článok Webová stránka