ČSOB

O ČSOB Finančnej skupine platí, že má tendenciu stať sa značkou, ktorá oslovuje aj najnáročnejších klientov, očakávajúcich od svojej banky viac, než realizáciu základných transakcií. Oslovuje klientov, ktorí vyžadujú, aby ich banka držala krok s dobou, ponúkala moderné bankové služby, ale zároveň nezabúdala, že bankovníctvo je o poskytovaní služieb klientovi. Takže je to práve klient, kto je v centre záujmu banky. Prioritou spoločnosti je teda predovšetkým pozitívna zákaznícka skúsenosť, založená na osobnom prístupe a komplexných inovatívnych produktových riešeniach. Banka svojim klientom poskytuje prostredníctvom svojej pobočkovej siete osobnejší servis, založený na ľudskom prístupe a ústretovosti zamestnancov a poznaní reálnych potrieb klienta, s ktorým jedná vždy s primeranou úctou a rešpektom.
 

Stiahnuť článok Webová stránka