Dobrý anjel

Poslaním značky je pravidelnými mesačnými finančnými príspevkami pomáhať rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze. Jedinečnosť systému DOBRÝ ANJEL tvoria tri piliere. Pomáha pravidelne, čím umožňuje, aby desaťtisíce darcov – Dobrých anjelov – mohli relatívne malými príspevkami každý mesiac. Dobrý anjel ponúka darcom možnosť konať dobro jednoducho, efektívne a pritom transparentne, preto ich dôvera je podľa zástupcov organizácie o najvzácnejšie, čo značka má a čo treba prísne strážiť. Nezisková organizácia Dobrý anjel je hrdá na to, že vďaka dôvere dobrých ľudí dokáže každý mesiac pomôcť približne 3 000 rodinám s deťmi finančným príspevkom vo výške okolo 120 eur a navýšiť im tak rodinný príjem v priemere o 20 %. Dokázala tak pokryť na celom Slovensku dlhodobo pretrvávajúci problém.

Stiahnuť článok Webová stránka