Slovak Lines

Cestujúci majú možnosť používať najmodernejšie autobusy pre linku Bratislava – Viedeň, na ktoré reagujú výrazne pozitívne.. Cieľovou skupinou spoločnosti sú cestujúci, ktorí sa potrebujú dostať do školy či do práce a súčasne ďalšie cieľové skupiny, pre ktorých je autobusová doprava komfortnou voľbou pri výletoch či dovolenkách. Bezpečnosť, spoľahlivosť, kvalita služieb, dodržiavanie času príchodu do cieľových destinácií a proklientska orientácia sú najdôležitejšími hodnotami značky, na ktorých stavia svoj úspech. Filozofia značky sa dá zhrnúť do nasledovnej ambície: byť autobusovým lídrom s takými službami, na ktoré sa ľudia môžu spoľahnúť, pretože ich už poznajú. Zároveň sa o svojich cestujúcich chce za každých okolností postarať nadštandardne – zavádzaním nových služieb, inovácií a technológií. Popri značke Slovak Lines zastrešuje spoločnosť na Slovensku aj značku Eurolines pre medzinárodnú autobusovú dopravu.

Stiahnuť článok Webová stránka