ENVI-PAK

Transparentnosť podnikania, kvalita poskytovaných služieb, zodpovednosť voči zákazníkom a zamestnancom sú atribútmi, ktorými sa spoločnosť riadi. Úsilie a húževnatosť zamestnancov vybudovali spoločnosti ENVI - PAK povesť firmy, ktorá podniká poctivo a s ohľadom na záujmy všetkých, na ktorých jej činnosť môže mať vplyv. ENVI - PAK garantuje výrobcom dostatok triedeného materiálu potrebného na plnenie cieľov zberu a limitov zhodnocovania a recyklácie.

V spolupráci s obcou alebo mestom a zberovou spoločnosťou nastavuje ENVI - PAK efektívny a pohodlný systém zberu, triedenia a zhodnotenia triedeného odpadu. Vynakladá tiež dlhoročné úsilie podoprené používaním medzinárodne registrovanej ochrannej známky ZELENÝ BOD na zabezpečenie informovanosti širokej verejnosti v oblasti triedeného zberu a neustále sa svojimi edukačnými a kreatívnymi kampaňami snaží podnietiť záujem verejnosti o životné prostredie.

 

Stiahnuť článok Webová stránka