Kooperativa

Základným stavebným kameňom značky KOOPERATIVA spoľahlivý a starostlivý prístup s ľudským a zrozumiteľným prístupom v poradenstve. KOOPERATIVA prináša produkty, služby a inovácie užitočné pre bežný život. Sú blízko, keď sa potrebuje klient stretnúť osobne, poradí cez telefón, ponúka online služby na www.koop.sk a prostredníctvom klientskeho portálu eKooperativa.

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, prináša inováciu v zmysle rozšírenia cieľovej skupiny (konečného prijímateľa pomoci) na rôzne skupiny obyvateľov, s cieľom posilnenia kľúčovej oblasti v súlade s nastavenou stratégiou VIG, a to klientov, zamestnancov, CSR aktivity, spoločnosť a životné prostredie.

Stiahnuť článok Webová stránka